Het 80/20 principe

Wat frustreert het meest? Op de enquêtevraag “wat frustreert het meest bij het realiseren van halen van doel en van resultaat” kwamen interessante antwoorden: Sommigen zeiden dat frustraties vooral voortkomen uit moeizame voortgang, traagheid en/of stroperigheid in de organisatie Anderen zeiden dat niet stellen van prioriteiten, niet structureren van werk en niet goed doorspreken van wat we eigenlijk bedoelen frustrerend uitpakt Maar de meeste antwoorden gaven uitdrukking aan irritatie en frustratie over collega’s die ja zeggen en nee doen. Over onwil en soms onvermogen van collega’s om buiten hun eigen kader te kijken. Over leidinggevenden die niet kunnen loslaten. Over mensen die steeds weer nieuwe discussies beginnen. De factor mens Komt je dit misschien bekend voor? De frustraties die de deelnemers aan de enquête benoemden gaan deels over inhoud, procedures enz. maar in meerderheid over mensen. Over hoe mensen niet of gebrekkig met elkaar communiceren en samenwerken, over gedrag dat … Lees verder…